Bij KEAN Suspensions denken we dat bescherming van gegevens en persoonlijke gegevens belangrijk is. In deze privacyverklaring vindt u alle informatie over hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website garanderen. Als u na het lezen van deze overeenkomst nog steeds vragen heeft of problemen hebt ondervonden met onze diensten of website, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit beleid is ook volledig in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van 25 mei 2O18.

# 1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid? Elke natuurlijke persoon (privépersoon) die persoonlijke informatie bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.


# 2. Wat betekent 'verwerking van gegevens' en wie is hiervoor verantwoordelijk? De verwerking van gegevens verwijst naar elke actie die wordt uitgevoerd op en met gegevens. Dit omvat het opslaan, verzamelen, bewerken en verwijderen van gegevens. De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking is KEAN Suspensions. Voor specifieke vragen over de gegevens en de verwerking hiervan kunt u contact opnemen met keansuspensions@gmail.com

# 3. Welke gegevens verwerken we? Informatie die bezoekers op onze website achterlaten. We verwerken, archiveren en gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend om de werking van de webtoepassing mogelijk te maken. Immers, zonder uw gegevens is geen geldige bestelling of registratie mogelijk

# 4. Waar gebruiken we deze informatie voor? KEAN Suspensions verzamelt deze informatie die nodig is om een ​​optimale werking van de online registratie en / of bestellingen op de site te garanderen.

# 5. Hoe beveiligen we uw gegevens? KEAN Suspensions heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeautoriseerde toegang tot en onwettig gebruik van deze gegevens te voorkomen. Bij KEAN Suspensions worden al uw persoonlijke gegevens opgeslagen in een beveiligde database van de webshop. Deze cloud is beveiligd om ongeoorloofd gebruik te voorkomen. We maken ook een back-up van deze gegevens. Deze back-up wordt opgeslagen in een cloudserver van KEAN Suspensions. Op deze manier zijn onze gegevens altijd voor ons toegankelijk en toch beschermd.

# 6. Wat als het niet lukt met de beveiliging van uw gegevens? Volgens de AVG moet KEAN Suspensions elk probleem dat zich voordoet binnen 72 uur aan alle betrokkenen melden met de veiligheid van gegevens van natuurlijke personen. We doen dan ook al het mogelijke om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en we werken ons beveiligingsbeleid bij om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging of diefstal van deze bedrijfsgegevens het functioneren van KEAN Suspensions kan schaden, zullen we dit ook met onze klanten communiceren als dat relevant is.

# 7. Verkopen we uw gegevens aan derden of geven we uw gegevens door? KEAN Suspensions verbindt zich ertoe om uw gegevens nooit vrij te geven of te verkopen aan derden.

# 8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen? Als u een natuurlijk persoon bent, hebt u altijd het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te bekijken, aan te passen of te laten verwijderen. Neem hiervoor per e-mail contact op met KEAN Suspensions.

# 9. Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens? Persoonsgegevens van natuurlijke personen worden tot 5 jaar na de laatste indruk bijgehouden tijdens het gebruik van onze website. Gegevens van zakelijke klanten kunnen worden bewaard, omdat deze niet onder de AVG vallen. Gegevens in juridische en historische documenten kunnen worden bewaard zolang KEAN Suspensions bestaat.

# 10. Hoe zit het met onze website, cookies en mobiele apps? KEAN Suspensions maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker worden geschreven) om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Op onze website vragen wij u in bepaalde gevallen om persoonlijke informatie (bijvoorbeeld bij een bestelling).